Καρτολίνες

Επιτραπέζιες ή επιδαπέδιες αυτοστήρικτες καρτολίνες, με απευθείας UV εκτύπωση σε Forex, K-Line, Οντουλέ, Κ-Mount, Foamboard κλπ.