Συνταγολόγια

Εκτύπωση συνταγολογίων, σε μορφή μπλοκ, με περφορέ ή με όποια μορφή επιλέξετε. Τα συνταγολόγια χρησιμοποιούνται για σημειώσεις, συνταγές ή σαν προωθητικό έντυπο για το ιατρείο. Η συνολική εμφάνιση και η ποιοτική τους εικόνα είναι πολύ σημαντική. Είμαστε εδώ για να σας συμβουλέψουμε από το σχεδιασμό, την επιλογή τύπου χαρτιού, ειδικών επεξεργασιών και φυσικά, για την εκτύπωση συνταγολογίου.